HID logo

INDECS

Hrvatsko interdisciplinarno društvo od svog osnutka izdaje međunarodni znanstveni časopis INDECS - Interdisciplinary Description of Complex Systems. Časopis se objavljuje u tiskanom i elektronskom obliku, kontinuirano od 2003. godine, a njegova učestalost izlaženja je od 2 do 4 puta godišnje. Sadržaj časopisa je od 2015. godine u uključen u relevantnu bazu “Web of Science Core Collection”. Svi članci u cijelosti su slobodno dostupni čitateljstvu na web stranici Hrčka – portalu znanstvenih i stručnih časopisa: https://hrcak.srce.hr/indecs

Ciljano čitateljstvo časopisa su znanstvenici i stručnjaci iz prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, kao i svi zainteresirani za interdisciplinarna istraživanja kompleksnih sustava.

INDECS objavljuje radove iz interdisciplinarnog znanstvenog područja kompleksnih sustava. Radovi mogu sadržati teorijske i/ili eksperimentalno utemeljene nalaze koji povezuju često samo naizgled međusobno odvojena znanstvena područja prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti. Interdisciplinarnom sintezom polazni narativni i primarno eksplanatorni opisi kompleksnih sustava razvijaju se prema kvantitativnim konceptima i mjerljivim strukturama čija upotreba postupno otvara i mogućnost prediktivnih primjena. Uključeni članci općenito pokrivaju razvoj koncepata, modeliranje, kao i druge metodološke pristupe koji doprinose postupnoj kvantifikaciji teorijskih nalaza, a naposljetku i produbljivanju razumijevanja ljudskih društava i drugih kompleksnih sustava. U INDECS-u se objavljuju izvorni, recenzirani, znanstveni radovi u obliku preglednih radova, izvornih znanstvenih radova, radova sa savjetovanja te kratkih i prethodnih priopćenja.

Sustavi

Časopis „Sustavi“ je popularno-znanstveni časopis o našoj okolini, a namijenjen je svim zainteresiranim osobama. Preporučen je kao dodatno nastavno sredstvo od Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje.

Izdavan je od 2007. godine do 2022. godine kad je prestalo njegovo izdavanje. Svi do sada izdani brojevi dostupni su kao PDF ovdje SUSTAVI.