HID logo

Godišnji susret popularizatora znanosti


Hrvatsko interdisciplinarno društvo je inicijator godišnjeg susreta koji okuplja pojedince, članove organizacija civilnog društva i institucija koje se bave popularizacijom znanosti u Hrvatskoj. Ciljevi godišnjih susreta su: raspravljati o stanju u Hrvatskoj i mogućnostima zalaganja za poboljšanja u ovom području; zajedničkim snagama inicirati, prijavljivati i provoditi projekte, aktivnosti i događanja u području popularizacije znanosti – namijenjenih svim dobnim skupinama.

Do sada su održani susreti:

Na susretima je do sada sudjelovalo otprilike 20ak osoba iz raznih institucija i organizacija civilnog društva. Na susretima se raspravljalo o stanju u Hrvatskoj, mogućnostima i teškoćama s kojima se popularizatori znanosti susreću, otvorenim natječajima i mogućnostima samostalne prijave ili u konzorcijima, ali se pokrenula i rasprava o specifičnostima provedbe projekata u ovom području te potreba za informiranjem o navedenom upravo onih koji kreiraju natječaje. Stoga, prvi susret je pokrenuo i e-mail razmjenu informacija o specifičnostima projekata koje su sumirane i proslijeđene.

Ukoliko želite sudjelovati na sljedećem susretu, doprinijeti svojim prisustvom, aktivnim sudjelovanjem, prijedlozima ili pokretanju zajedničkih inicijativa, javite nam se na mail: ured@idd.hr.