HID logo

Podaci za kontakt:

Adresa: Ivana Lučića 1, 10 000 Zagreb
(pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje)

Tel:   01 61 68 466
Mail: ured@idd.hr
Web: www.idd.hr

Podaci za račun:

OIB:        67483145393
IBAN:     HR3923600001101860595
SWIFT:   ZABAHR2X
BANKA: Zagrebačka banka