HID logo

Hrvatsko interdisciplinarno društvo

Hrvatsko interdisciplinarno društvo osnovali su 2004. godine entuzijasti, znanstvenici i nastavnici sa svrhom općeg, kontinuiranog i sveobuhvatnog usvajanja naprednih tehnologija. Osnovano je pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Društvo djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja. Kontinuirano djeluje na nacionalnoj razini provođenjem aktualnih, interdisciplinarnih projekata cime u javnosti povećava razumijevanje i kompetentno ukljucivanje u suvremena prirodoslovno-tehničko-gospodarska kretanja u svijetu. U svom radu, Društvo surađuje s drugim organizacijama civilnog društva, odgojno obrazovnim i znanstvenim institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Udruga kontinuirano i intenzivno sudjeluje u STE(A)M revoluciji, (STEAM = science, technology, engineering, art, mathematics) još od vremena prije nego se pojavila kovanica STE(A)M, što je i jedini razlog zašto je nema u nazivu mnogih aktivnosti udruge.

Cilj

Cilj Društva je promicati interdisciplinarnost znanstvenih i strucnih istraživanja:

Djelatnosti

Djelatnosti Društva su:

Gospodarske djelatnosti Društva su:

Postignuća

Dosadašnja postignuća Društva su:

Dokumenti

Statut HID-a: izvorni dokument (2017.), izmjene i dopune (2018.)

Strateški plan: 2018. - 2020., 2021. - 2023.

Godišnji izvještaj: 2018., 2019., 2020.

Financijski izvjestaj: 2018., 2019., 2020.

Operativni plan: 2019., 2020, 2021.

Revizijski izvještaj: 2019.

Financijski plan: 2020., 2021.