HID logo

Hrvatsko interdisciplinarno društvo u rujnu 2018. godine uspostavilo je Inicijalnu programsku suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga drušva, u programskom podrucju: PP1 - STEM i organizacije civilnoga društva.

Modelom „RASTEMO SVI - RAzvijamo STEM Održivo u Sinergiji i Vrlo Inovativno” Hrvatsko interdisciplinarno društvo namjerava umrežiti sve organizacije (znanstvene, odgojno-obrazovne, organizacije civilnog društva i dr.) u Republici Hrvatskoj koje se bave STEM područjem te ih potaknuti na zajedničko djelovanje u cilju povećanja vidljivosti i značaja STEM područja te mogućnosti njegovog utjecaja na razvitak RH. Navedeno će ostvariti izradom jedinstvene on-line baze podataka o organizacijama koje se bave STEM područjem i interaktivne web stranice, uspostavljanjem „kontakt točke” za STEM područje te umrežavanjem i poticanjem na zajedničko djelovanje svih organizacija putem organiziranja konferencije „Stem tjedan”. U cilju održivosti modela, tijekom provedbe informirat će se šira javnost i donositelji odluka o STEM području i mogućnostima njihovog angažmana kako bi se utjecalo na razvitak ovog područja i utjecalo na ekonomski i društveni napredak RH.

Hrvatsko interdisciplinarno društvo je korisnik Inicijalne programske suradnje
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva