HID logo

Znanost spaja ljude (SCOPE)

„Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE) partnerski je projekt deset organizacija čiji je nositelj Udruga FabLab. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, za područje „STEM kao pokretač društva“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Inicijalnu programsku suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga drušva, u programskom području: PP1 - STEM i organizacije civilnoga društva.

Projektom „Znanost spaja ljude” (eng. SCOPE) želi se organizacije civilnog društva iz STEM područja okupiti i umrežiti s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama, zadrugom te jedinicom lokalne samouprave kako bi zajednički stvorili bazu za izgradnju učinkovite mreže koja će svojim radom temeljenim na ravnopravnosti, transparentnosti i na znanstveno utemeljenim dokazima pridonositi pozitivnim promjenama u oblikovanju javne politike ovog područja.

Cilj projekta „Znanost spaja ljude” je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unapređenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanju javne politike u STEM području. Ciljne skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici i učenice osnovnih i srednjih škola te osobe s invaliditetom.

 
Projekt SCOPE je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.